Skip to content

ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW

I PRACODAWCÓW – CZĘSTOCHOWA

Menu

Plugin do autentykacji klucza został wyłączony. Włącz plugin.

Zostań Członkiem
ZPP - Częstochowa
Dołącz do Nas i otrzymuj szereg korzyści
związanych z codziennym funkcjonowaniem firmy

Korzystaj z ofert członków ZPP

Relacje z wydarzeń

<b>Bierz aktywny udział w wydarzeniach ZPP Częstochowa</b><br/> W imieniu Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Częstochowa zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w życiu i wydarzeniach organizowanych przez ZPP Częstochowa

Bierz aktywny udział w wydarzeniach ZPP Częstochowa
W imieniu Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Częstochowa zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w życiu i wydarzeniach organizowanych przez ZPP Częstochowa

Wiadomości ZPP

ZPP Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 • Stanowisko ZPP: Mechanizm trusted partners i system kwotowy, czyli jak unormować polsko-ukraińską wymianę handlową

  Warszawa, 21 lutego 2024 r. Stanowisko ZPP: Mechanizm trusted partners i system kwotowy, czyli jak unormować polsko-ukraińską wymianę handlową   Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opowiada się za racjonalizacją zasad polsko-ukraińskiej wymiany handlowej, co jest kluczowe w kontekście nieuniknionej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Postulujemy wprowadzenie mechanizmu zaufanych partnerów jako formuły umożliwiającej bezpieczny dla krajowej gospodarki Artykuł Stanowisko ZPP: Mechanizm trusted partners i system kwotowy, czyli jak unormować polsko-ukraińską wymianę handlową pochodzi z serwisu ZPP.

 • Sanacja polskiego systemu stanowienia prawa – Konieczne zmiany w procesie legislacyjnym – Memorandum ZPP

  Problematyka usprawnień procesu legislacyjnego w Polsce doczekała się licznych publikacji, raportów i artykułów naukowych, które w swoich konkluzjach relatywnie jednolicie oceniały poziom stanowienia aktów prawnych, sytuując go zdecydowanie poniżej akceptowalnych norm. Biorąc pod uwagę nasz staż jako dojrzałej demokracji oraz fakt bycia członkiem rodziny państw unijnych respektujących wyśrubowane standardy praworządności, a przede wszystkim nasze ambicje w kontekście ciągłego wzrostu gospodarczego, takie oceny powinny być dla nas rozczarowujące. Niestety proponowane rozwiązania systemowe prezentowane przez środowiska naukowe i biznesowe w tym zakresie są najczęściej pomijane w debacie parlamentarnej. Artykuł Sanacja polskiego systemu stanowienia prawa – Konieczne zmiany w procesie legislacyjnym – Memorandum ZPP pochodzi z serwisu ZPP.

 • Stanowisko ZPP: Ograniczanie płatności gotówkowych to krok w niewłaściwym kierunku

  Rada i Parlament UE osiągnęły wstępne porozumienie co do części pakietu na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy, który ma chronić obywateli UE i unijny system finansowy przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jednym z rozwiązań projektowanego rozporządzenia jest wprowadzenie maksymalnego limitu płatności gotówkowych wynoszącego 10 000 EUR w całej UE. Ponadto zgodnie ze wstępnym porozumieniem „podmioty zobowiązane” będą musiały dodatkowo zidentyfikować i zweryfikować tożsamość osoby, która dokonuje transakcji sporadycznej w kwocie od 3 000 EUR do 10 000 EUR Artykuł Stanowisko ZPP: Ograniczanie płatności gotówkowych to krok w niewłaściwym kierunku pochodzi z serwisu ZPP.

 • Uwagi Związku Przedsiębiorców i Pracodawców do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw UA1

  Główną rekomendacją kierunkową ZPP jest likwidacja ograniczeń czasowych w korzystaniu z programu Mały ZUS. Artykuł Uwagi Związku Przedsiębiorców i Pracodawców do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw UA1 pochodzi z serwisu ZPP.

 • 5 PRIORYTETÓW DLA POLITYKI ENERGETYCZNEJ W NOWEJ KADENCJI – MEMORANDUM ZPP

  Proces europejskiej transformacji gospodarczej w stronę gospodarki całkowicie opartej o energię elektryczną jest nieodwracalny. W Europie będzie następować systematyczna elektryfikacja kolejnych sektorów gospodarczych. Elektryfikacja ciepłownictwa będzie stanowiła przełom w użyciu paliwowych nośników energii i ciepła... Artykuł 5 PRIORYTETÓW DLA POLITYKI ENERGETYCZNEJ W NOWEJ KADENCJI – MEMORANDUM ZPP pochodzi z serwisu ZPP.

 • 5 PRIORYTETÓW DLA OCHRONY ZDROWIA W NOWEJ KADENCJI – MEMORANDUM ZPP

  Pandemia COVID-19 i zrywane łańcuchy dostaw, wojna na Ukrainie czy ataki terrorystyczne w cieśnie Ormuz uwypukliły narastające zagrożenia i problemy z dostępnością produktów leczniczych – zarówno w Polsce jak i w Europie... Artykuł 5 PRIORYTETÓW DLA OCHRONY ZDROWIA W NOWEJ KADENCJI – MEMORANDUM ZPP pochodzi z serwisu ZPP.

Blog ZPP Częstochowa

Nasze strony

Newsletter ZPP
Newsletter Bruksela
Newsletter EU
Newsletter Prawo i Legislacja
Newsletter WEI PL
Newsletter WEI EN

Zapisz się do: Newsletter ZPP

Zapisz się do: Newsletter Bruksela

Zapisz się do: Newsletter EU

Zapisz się do: Newsletter Prawo i Legislacja

Zapisz się do: Newsletter WEI PL

Zapisz się do: Newsletter WEI EU