Skip to content

ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW

I PRACODAWCÓW – CZĘSTOCHOWA

Menu

Plugin do autentykacji klucza został wyłączony. Włącz plugin.

Zostań Członkiem
ZPP - Częstochowa
Dołącz do Nas i otrzymuj szereg korzyści
związanych z codziennym funkcjonowaniem firmy

Korzystaj z ofert członków ZPP

Relacje z wydarzeń

<b>Bierz aktywny udział w wydarzeniach ZPP Częstochowa</b><br/> W imieniu Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Częstochowa zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w życiu i wydarzeniach organizowanych przez ZPP Częstochowa

Bierz aktywny udział w wydarzeniach ZPP Częstochowa
W imieniu Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Częstochowa zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w życiu i wydarzeniach organizowanych przez ZPP Częstochowa

Wiadomości ZPP

ZPP Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 • Komentarz ZPP: Wymogi formalne przenoszenia autorskich praw majątkowych – czy forma pisemna nie zaczyna krępować?

  Pandemia COVID-19 spowodowała znaczne upowszechnienie czynności podejmowanych na odległość za pomocą systemów teleinformatycznych, szczególności w zakresie pracy oraz zleceń wykonywanych na odległość... Artykuł Komentarz ZPP: Wymogi formalne przenoszenia autorskich praw majątkowych – czy forma pisemna nie zaczyna krępować? pochodzi z serwisu ZPP.

 • Podsumowanie 2022 r. w energetyce, jako roku zmian i wyzwań

  Wraz z atakiem Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. odszedł stary porządek, do którego od ponad 20 lat przyzwyczajony był kontynent europejski. Do tego dnia wahania cen surowców energetycznych, były stabilizowane stałą podażą ze strony Rosji. Jak się jednak okazało – a było to zauważane już wcześniej, m.in. przez polskich decydentów - polityka surowcowa Rosji nie tylko realizowała cele ekonomiczne, lecz również stanowiła skuteczny oręż w walce z szeroko pojętym światem Zachodu... Artykuł Podsumowanie 2022 r. w energetyce, jako roku zmian i wyzwań pochodzi z serwisu ZPP.

 • Praca zdalna po pandemii – Raport podsumowujący webinarium #7

  W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się siódme webinarium poświęcone pracy zdalnej przeprowadzone w ramach projektu ,,Potrzeby i wyzwania związane z wdrożeniem w przedsiębiorstwach prywatnych modelu pracy zdalnej” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie dyskusji poruszono przede wszystkim kwestie poglądów na temat modelu pracy zdalnej przedsiębiorców reprezentujących różne branże... Artykuł Praca zdalna po pandemii – Raport podsumowujący webinarium #7 pochodzi z serwisu ZPP.

 • Stanowisko ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (UC 139)

  Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 21 grudnia 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (UC 139). Regulacja ta ma na celu implementację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE (Dz.Urz. UE L 409 z 4.12.2020 str. 1)... Artykuł Stanowisko ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (UC 139) pochodzi z serwisu ZPP.

 • Memorandum ZPP: Stan ukraińskiej infrastruktury energetycznej w kontekście współpracy polsko-ukraińskiej

  Od października ub. roku Rosja w sposób planowy i systematyczny niszczy infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Odsetek zrujnowanej infrastruktury energetycznej stale rośnie i według rozmówców ZPP już w okresie przedświątecznym przekraczał 60%. Rosja próbuje w ten sposób wziąć na zakładnika cały naród ukraiński, w tym - próbujących mimo wszystko funkcjonować - przedsiębiorców... Artykuł Memorandum ZPP: Stan ukraińskiej infrastruktury energetycznej w kontekście współpracy polsko-ukraińskiej pochodzi z serwisu ZPP.

 • Komentarz ZPP: Przedsiębiorcy w Polsce są nadmiernie kontrolowani – czas to zmienić

  Przedsiębiorcy od lat wskazują biurokrację jako jedną z głównych barier dla rozwoju firm funkcjonujących na gruncie polskiego prawa. Według badania opublikowanego w 2022 roku przez Grant Thornton International biurokrację jako „silną” lub „bardzo silną” barierę rozwojową dla biznesu wskazało 60 procent respondentów. To problem traktowany niemal na równi z kosztami pracy (65%), cenami energii (65%) czy niepewnością ekonomiczną (61%)... Artykuł Komentarz ZPP: Przedsiębiorcy w Polsce są nadmiernie kontrolowani – czas to zmienić pochodzi z serwisu ZPP.

Blog ZPP Częstochowa

Nasze strony

Newsletter ZPP
Newsletter Bruksela
Newsletter EU
Newsletter Prawo i Legislacja
Newsletter WEI PL
Newsletter WEI EN

Zapisz się do: Newsletter ZPP

Zapisz się do: Newsletter Bruksela

Zapisz się do: Newsletter EU

Zapisz się do: Newsletter Prawo i Legislacja

Zapisz się do: Newsletter WEI PL

Zapisz się do: Newsletter WEI EU