Skip to content

ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW

I PRACODAWCÓW – CZĘSTOCHOWA

Menu

Plugin do autentykacji klucza został wyłączony. Włącz plugin.

Konferencja_ZPP_221025_10
25 października odbyła się konferencja podsumowująca projekt “Kodeks dobrych praktyk – dialog społeczny z przedsiębiorcami”.
 
To projekt zainicjowany w marcu przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Center for International Private Enterprise (CIPE).
 

Projekt został realizowany w trzech miastach: Częstochowie, Katowicach oraz Łodzi. By rozpoznać potrzeby oraz zbadać rynek, przeprowadzono we wspomnianych miastach badania nt. relacji między biznesem a władzami samorządowymi. W efekcie powstały trzy raporty, prezentujące wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców z danego miasta na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych lokacji.

Inicjatywa ma być odpowiedzią na to, że w Polsce tylko niektóre gminy podejmują odpowiednie działania wspierające przedsiębiorczość i wykorzystują dostępne narzędzia w tym obszarze. Chcemy stymulować powstanie i wdrażanie systemowych, skoordynowanych rozwiązań w zakresie dialogu z lokalnym biznesem. Projekt kończymy konferencją, na którą serdecznie Państwa zapraszamy i na której zostanie zaprezentowane podsumowanie w postaci raportu oraz zostanie przedstawiony Kodeks Dobrych Praktyk.

W dniu 30. sierpnia br. został podpisany pomiędzy ZPP Częstochowa a Urzędem Miasta Częstochowa list intencyjny o wzajemnej współpracy i promocji przedsiębiorczości w mieście.

Poznaj pozostałych członków ZPP Częstochowa