Skip to content

ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW

I PRACODAWCÓW – CZĘSTOCHOWA

Menu

Plugin do autentykacji klucza został wyłączony. Włącz plugin.

KDP Częstochowa grafik Konfer

“Kodeks dobrych praktyk – dialog społeczny z przedsiębiorcami” – to projekt zainicjowany w marcu przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Center for International Private Enterprise (CIPE).

Projekt został realizowany w trzech miastach: Częstochowie, Katowicach oraz Łodzi. By rozpoznać potrzeby oraz zbadać rynek, przeprowadzono we wspomnianych miastach badania nt. relacji między biznesem a władzami samorządowymi. W efekcie powstały trzy raporty, prezentujące wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców z danego miasta na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych lokacji.

Inicjatywa ma być odpowiedzią na to, że w Polsce tylko niektóre gminy podejmują odpowiednie działania wspierające przedsiębiorczość i wykorzystują dostępne narzędzia w tym obszarze. Chcemy stymulować powstanie i wdrażanie systemowych, skoordynowanych rozwiązań w zakresie dialogu z lokalnym biznesem. Projekt kończymy konferencją, na którą serdecznie Państwa zapraszamy i na której zostanie zaprezentowane podsumowanie w postaci raportu oraz zostanie przedstawiony Kodeks Dobrych Praktyk.

W dniu 30. sierpnia br. został podpisany pomiędzy ZPP Częstochowa a Urzędem Miasta Częstochowa list intencyjny o wzajemnej współpracy i promocji przedsiębiorczości w mieście.

AGENDA:

   
11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji. Przywitanie zaproszonych gości. Aneta Janik Barciś – Prezes Zarządu ZPP Częstochowa.
11.15 – 11.25 Wystąpienie Monika Kočiová – Center for International Private Enterprise (CIPE).
11.25 – 11.45 Wystąpienie Szymon Witkowski – Koordynator projektu.
11.45 – 12.00 Wystąpienie Piotr Grzybowski – Z-ca Prezydenta Miasta Częstochowy.
12.00 – 13.00 Przerwa kawowa/Poczęstunek.
13.00 – 13.30 WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW DLA NOWYCH CZŁONKÓW ZPP CZĘSTOCHOWA.
13.30 – 14.30 NETWORKING. SPOTKANIA B2B.

 

KDP Częstochowa grafik Konfer

Poznaj pozostałych członków ZPP Częstochowa