Skip to content

ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW

I PRACODAWCÓW – CZĘSTOCHOWA

Menu

Plugin do autentykacji klucza został wyłączony. Włącz plugin.

Dlaczego warto?

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zapewnia swoim Członkom ochronę przed nadużyciami władz oraz rozwój biznesowy. Inicjujemy i wspieramy wszelkie działania zmierzające
do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE.

Członkom ZPP oferujemy szereg korzyści z tytułu przynależności do naszej organizacji:

OCHRONA

Ochrona obejmuje:

 • interwencje w przypadku nieuzasadnionych represji ze strony organów rządowych i samorządowych,
 • udział jako strona w sprawach sądowych i administracyjnych,
 • asystę, doradztwo i koordynację obrony/sprawy Członków w instytucjach lokalnych, krajowych i europejskich.

PAKIET BIZNESOWY

W skład pakietu wchodzą:

 • możliwość uczestniczenia w spotkaniach networkingowych, szkoleniach, debatach i wykładach (tam gdzie istnieją struktury ZPP),
 • możliwość korzystania ze specjalnych ofert, zniżek i rabatów w programie dobry.biz,
 • możliwość uczestniczenia w programie dobry.biz jako oferent, na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość zamieszczania ofert na stronie dobry.biz – oferty dodatkowo publikowane są w newsleterze ZPP, który ukazuje się co dwa tygodnie,
 • możliwość promocji eksperckiej na preferencyjnych zasadach –
  prowadzenie szkoleń, możliwość zamieszczania tekstów eksperckich w
  serwisie WEI (Fundacji ZPP),
 • otrzymywanie materiałów informacyjnych ZPP – wczesne informacje o zmianach prawnych, raporty i analizy.

PAKIET INFORMACYJNY

W skład pakietu wchodzą:

 • cotygodniowy Biuletyn Prawo i Legislacja o zmianach w prawie, legislacji, finasowaniu firm i projektów,
 • newsletter ZPP (co dwa tygodnie),
 • dostęp do projektów legislacyjnych rządu na wczesnym etapie ich procedowania wraz z oceną skutków regulacji przeprowadzaną przez Departament Prawa i Legislacji ZPP,
 • otrzymywanie raportów, opracowań, poradników (m.in. Katalogu Praw Przedsiębiorców),
 • regularne informacje o dostępnych grantach i funduszach europejskich,
 • nieodpłatne konsultacje i informacje w instytucjach ZPP.

Na stronie dobry.biz dostępne również:

 • baza wzorów pism prawnych i procesowych – ponad 100 najczęściej wykorzystywanych wzorów,
 • porady prawne on-line i baza porad prawnych.
Icon label

Dołącz do nas!

Wysokość składki członkowskiej jest uzależniona od wielkości firmy:

Mikrofirmy: do 9 pracowników 750 zł rocznie

Małe firmy: 10-49 pracowników 1500 zł rocznie

Średnie firmy: 50-250 pracowników 3000 zł rocznie

Składka płatna jest jednorazowo, za rok z góry (w całości lub w części można wliczyć ją w koszty uzyskania przychodu – do 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym) – dotyczy firm sektora MSP. Definicje mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa zawarte są w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jedn. z 2013 Dz. U. z 2013 r. , poz. 672) o swobodzie działalności gospodarczej.