Skip to content

ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW

I PRACODAWCÓW – CZĘSTOCHOWA

Menu

Plugin do autentykacji klucza został wyłączony. Włącz plugin.

Projekt Internetowe Rewolucje czyli jak wykorzystać cyfrowe narzędzia do rozwoju firmy

Andrzej Knop - Prezes ZPP

Andrzej Knop

Autor wpisu

Data: 20.04.2017

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców we współpracy z firmą Google będzie realizował projekt wsparcia dla małych i średnich firm w zakresie umiejętności wykorzystania narzędzi dostępnych w sieci do promowania swoich produktów i usług. Częstochowa została wybrana jako jeden z pierwszych ośrodków lokalnych ZPP który będzie realizował projekt, naszym celem jest dotarcie do przedsiębiorców z naszego makroregionu z cyklem bezpłatnych szkoleń i prezentacji w siedzibie przedsiębiorcy na temat możliwości promocji wybranej firmy w internecie.

Szkolenia będą dla przedsiębiorców całkowicie bezpłatne i prowadzone przez przeszkolonych ekspertów pracujących pod nadzorem Google, przed każdym spotkaniem zostanie przeprowadzony audyt dotychczasowych działań następnie wprowadzenie do marketingu on-line oraz możliwości prezentacji firmy w internecie, a także m.in. tematyka promocji poprzez media społecznościowe czy content marketing. Finalnie specjalista ułoży plan działań sprofilowany dla danego przedsiębiorcy i odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości przedsiębiorcy a także umożliwi skorzystanie z konsultacji w trakcie wdrażania planu po szkoleniu.

Czy takie szkolenia są potrzebne przedsiębiorcom? Poniższe dane wskazują jednoznacznie odpowiedź.

Przygotowany przez Centrum Cyfrowe Katalog kompetencji cyfrowych małych firm wskazuje, że polscy przedsiębiorcy mają już wprawdzie dostęp do internetu szerokopasmowego, jednak rzadko wykorzystują go regularnie do:

1. Promocji firmy w internecie ­ 65% firm na stronę internetową, tylko 21% korzysta z mediów społecznościowych

2. Sprzedaży online ­ tylko 17% firm sprzedaje w internecie

3. Bardziej zaawansowanych rozwiązań w biznesie np. cloud, fintech (płatności online itp.), bezpieczeństwo online (SSL itp.) ­ jedynie 7% firm wykorzystuje rozwiązania chmurowe

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają świadomości jakie korzyści dla rozwoju nawet najbardziej tradycyjnego biznesu oferuje internet lub nie mają czasu np. z powodu nadmiaru obowiązków ­ na zgłębianie czym jest marketing online czy umiejętności cyfrowe. Dlatego proponujemy przedsiębiorcom wsparcie w postaci tego typu konsultacji a później zapewnimy wsparcie we wprowadzaniu ustalonych zmian, liczymy że będzie wielu zainteresowanych taką formą wsparcia którzy skorzystają z propozycji odbycia tego typu “korepetycji”. Dzięki temu pomożemy wszystkim zainteresowanym firmom nadążyć za zmieniającym się światem.

Kampanie edukacyjne mające na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych są bowiem odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie podnoszenia e­umiejętności poszczególnych grup polskiego społeczeństwa. Rozwój nowoczesnej, cyfrowej przedsiębiorczości będzie miał niebawem kluczowe znaczenie z uwagi na tworzenie się Jednolitego Europejskiego Rynku Cyfrowego. Rynek ten będzie przestrzenią, w której zapewniony będzie swobodny przepływ towarów, usług i kapitału online. Dzięki budowaniu umiejętności cyfrowych lokalni przedsiębiorcy będą mieli większe szanse na rozwój firm i zaistnienie w europejskiej i światowej gospodarce. Wykorzystanie nowoczesnych technologii zwiększy konkurencyjność polskich firm i pozytywnie przełoży się na wzrost gospodarczy.

W założeniach programu Internetowe Rewolucje specjaliści mają odbyć w całym kraju 10 tysięcy konsultacji na terenie całego kraju do końca 2017r, udzielone wsparcie pozwoli na wzrost przychodów, zatrudnienia oraz rozwój przedsiębiorstw.

Projekt skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP – nie celuje wyłącznie w tych, którzy jeszcze w internecie nie istnieją ale jest również dla firm które są już widoczne w sieci jednak chcą położyć większy nacisk na działalność i rozwój w internecie a także zgłębiać swoją wiedzę w tym zakresie.

Zachęcamy do aktywnego udziału w projekcie i zapraszamy zainteresowanych projektem do kontaktu z naszym oddziałem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców naturalnie poprzez facebook-a www.facebook.com/zppczestochowa/ lub mailowo.

Poznaj pozostałych członków ZPP Częstochowa